Cursul universitar „Psihologia proceselor cognitive” este destinat studenţilor an. I, profilul de studii Psihologie. Ca parte a planului integru de învăţământ, acest cursurmăreşte scopul de a familiariza studenţii cu esenţaproceselor psihice cognitive prin intermediul cărora noi oamenii cunoaştem şi stăpânim atât lumea înconjurătoare, cât şi propria noastră persoană. Fiecare temă dezvăluie conţinutul problemelor-cheie: explicarea conceptelor, a legităţilor, fenomenelor, procedeelor, a categoriilor, ce urmează a fi analizate.