Disciplina universitară " Economia turismului " se înscrie în ansamblul de discipline universitare care formează baza teoretică a pregătirii specialiştilor de înaltă calificare în diverse domenii economice.

" Economia turismului ", ca parte componentă a ştiinţei economice, are o funcţie esenţială de a  forma o imagine corectă asupra modului de funcţionare a economiei contemporane la micro-nivel şi de a contribui la formarea unei gândiri economice relevante.

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe cât mai multe umere.

Activitatea  de asigurare este  acea prestaţie, care desemnează, în  principal oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.

Asigurarea este operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea unor anumite riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.

Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor noţiuni şi dobândirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte: asigurarea, asigurătorul, asiguratul, contractul de  asigurare, beneficiarul, contractantul asigurării, riscul asigurat, valoarea de asigurare, suma asigurată, dauna sau paguba, despăgubirea de asigurare, prima de asigurare, durata asigurării, ş.a.

Disciplina „teoria şi practica negocierilor” face parte din planul de învăţământ Drept şi urmăreşte scopul familiarizării studenţilor cu principiile şi aspectele negocierilor în diverse domenii, cu funcţiile comunicării şi negocierii, cu metode şi tehnici de negociere, cu documentele din sistemul de management al calităţii în domeniul negocierii, cu sistemele de asigurare a calităţii negocierilor în cadrul întreprinderii, cu metode aplicate în cadrul negociereilor  internaţionale.


Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării studenţilor cu principiile şi aspectele calității, cu funcțiile managementului calității, cu standardizarea mărfurilor în domeniul calității, cu documentele din sistemul de management al calității, cu sistemele de asigurare a calității, cu metode de protecție a consumatorului.

În acelaşi timp, se urmăreşte scopul a forma studenţilor următoarele deprinderi:

1.     să-şi realizeze existenţa şi activitatea în spiritul asigurării calității;

2.     să obţină competenţe de a aplica în practică sistemul de management al calității;

3.     să aplice în practică auditul calității.


Disciplina „Bazele ştiinţei mărfurilor” este un curs de bază în procesul didactic al pregătirii specialiştilor cu specializare economică şi domeniul serviciilor publice, cu calificativul disciplină de specialitate (S) în planul cadru al Ministerului Educaţiei. Dat fiind faptul că activitatea economică a agenţilor economici depinde de mărfuri, scopul disciplinei constă în studierea caracteristicilor mărfurilor, particularităţilor comerciale.


Disciplina „Management ” este un curs de bază în procesul didactic al pregătirii specialiştilor cu specializare economică, cu calificativul fundamental (F) în planul cadru al Ministerului Educației. Dat fiind faptul că activitatea economică a ţării noastre este în permanentă evoluţie aceasta impune cerinţe crescânde faţă administrarea şi conducerea eficientă a firmelor în perioada tranziţiei la economia de piaţă.

Cursul "Bazele activitatii de turism" permite intelegerea fundamentala a activitatilor de turism utilizate de catre turoperatori, agentii de turism, specialisti din domeniul turismului. Cursul se adreseaza studentilor de la specialitatile "Turism".

In curs sunt specificate notiunile de baza, esenta procesului, factorii interni si externi de dezvoltare, barierele, politica de stat si perspectivele dezvoltatii. Accent se pune mai mult pe aspecte practice, sociale, economice, legislative privind turismul in Moldova si in lume.

Cursul se concentreaza pe metode vocationale, individuale, studii de caz, aspecte legislative si organizationale. "Bazele activitatii de turism" are in vedere studiul istoric, factorilor si oportunitatilor de dezvoltare, aspecte interne si externe de promovare al turismului.

Principala problema in desfasurarea cursului tine de dezvaluirea principiilor de dezvoltare al turismului ancorat in prestarea serviciilor de transport, cazare, alimentatie publica, obiecte de interes turistic.