Cursul universitar „Anatomia, fiziologia şi patologia sistemului nervos” este destinat studenţilor an. I, Psihologie. În cea mai mare parte acest curs de 180 ore, reflectă conţinuturi prin intermediul cărora studenţii descoperă cunoştinţe noi despre anatomia, fiziologia şi patologia sistemului nervos. Importanţa cursului rezidă în descoperirea faptului că sistemul nervos are rolul de a pune organismul în legătura cu mediul înconjurător, de a-l adapta fata de condiţiile mereu in schimbare ale acestuia, stabilind prin aceasta unitatea dintre organism şi mediu, precum şi de a conduce şi coordona funcţiile tuturor ţesuturilor, organelor şi sistemelor de organe, realizând prin aceasta, alături de sistemul conjunctiv şi cel endocrin, unitatea organismului.