Cursul universitar Psihologia dezvoltării este destinat studenţilor an. I, profilul de studii Psihologie. Ca parte a planului integru de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza studenții cu: obiectul, importanța teoretică și practică, retrospectiva, strategiile și metodele psihologiei dezvoltării; studiul izvoarelor, premiselor, condițiilor, forțelor motrice ale dezvoltării psihice în cadrul diferitelor concepții şi de a orienta studenţii în delimitarea și cercetarea școlilor psihologice și a teoriilor care au pus bazele psihologiei dezvoltării.