În contextul realizării reformelor învățământului din Republica Moldova, curriculumul la disciplina „Introducere în psihologie” constituie o parte componentă a planului de învățământ universitar, la ciclul I. Disciplina respectivă urmărește scopul familiarizării studenților cu principiile și izvoarele psihologiei, reprezentând o sursă de inițiere în domeniul fenomenelor sufletești și oferind pentru cei care vor să studieze temeinic psihologia, primele informații și date fundamentale ale acestei
științe. În același timp, se urmărește scopul de a forma studenților deprinderi: la nivel de cunoaștere și înțelegere, la nivel de aplicare, la nivel de integrare. Nivelul cunoașterii presupune acumularea cunoștințelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune dezvoltarea abilităților tipice disciplinei vizate. Integrarea presupune formarea capacitatilor de transfer al cunoștințelor teoretice și al abilităților practice în situatii atipice, soluționarea situațiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale față de
diverse activități.