Cursul universitar Psihodiagnoza  este destinat studenţilor anului II, profilul de studii Psihologie. Cursul are ca obiectiv formarea cunostințelor de bază în ceea ce priveste psihodiagnosticul și evaluarea psihologică, elemente esențiale în anatomia oricărui demers psihologic. Cursul abordează o serie de modalități și instrumente de evaluare psihologică, urmărind formarea cunostințelor și competențelor de analiză a principalelor calități psihometrice ale acestor instrumente, precum și oferirea unor cunostințe de bază privind construcția, aplicarea și interpretarea testelor psihologice. În predarea cursului se pune accent pe cele mai noi instrumente de evaluare a gradului de dezvoltare a structurii personalităţii. Scopul cursului constă în acumularea cunoştinţelor cu privire la metodele de elaborare şi validare a instrumentelor de psihodiagnostic dar şi formarea abilităţilor de utilizare şi interpretare a rezultatelor obţinute în urma aplicării instrumentelor alese.