Practica de licență este parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi pe parcursul anilor de studii şi formării competenţelor stabilite prin Cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională. Ea se organizează în corespundere cu Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învăţământul superior (Ordinul Ministrului Educaţiei Republicii Moldova nr.203 din 19.03.2014), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul superior (2005), Planul-cadru pentru învăţământul superior şi constituie în medie 10-12 la sută din numărul total de ore prevăzute de Planul de studii pentru toate tipurile stagiilor de practică. Tradiţional stagiile de practică (de inițiere și licență), sunt precedate de conferinţe de iniţiere în cadrul cărora se trasează obiectivele ei, se precizează orientativ conţinuturile şi activităţile pe care trebuie să le desfăşoară stagiarii, finalităţile şi criteriile de evaluare. Stagiile de practică confirmă că majoritatea stagiarilor au o pregătire de specialitate şi profesională: organizează activităţile proiectate, manifestând o bună pregătire ştiinţifico-metodică. La finele stagiului de practică se organizează conferinţe de totalizare, ţinându-se cont de specificul specialităţii, experienţa acumulată, de tradiţiile facultăţii. Conferinţele de totalizare permit stagiarilor să facă un schimb de opinii, idei, motivându-i să vină cu prezentări în format Power Point, fotografii din cadrul activităţilor individuale şi de grup, să discute deschis şi autocritic lacunele şi insuficienţele depistate, mărind responsabilitatea lor pentru activitatea praxiologică. Prin politica educaţională a Facultăţii se asigură crearea posibilităţilor de alegere prin promovarea disciplinelor opţionale‚ colaborarea extra-curriculară în cercetarea ştiinţifică şi pregătirea practică.