Cursul „Psihologia comportamentului deviant” este important în procesul de formare a viitorilor specialiști în domeniul psihologiei, psihologiei juridiciare, criminalistice, la fel pentru profesorii de psihologie, cadre didactice din învățământul special, asistenti sociali, sociologi, pedagogi implicați în domeniul politicilor de securitate publică, dar și a unor categorii de personal din ONG-uri care sunt direct implicați în activități de management corelate fenomenului infractional. Acest curs oferă posibilitatea de a cunoaște anumite tipuri de comportamente deviante, facilitând și dezvoltând anumite competente, capacități în domeniul comunicational, al gestionarii fenomenului infractional, al relaționării optime cu persoanele delincvente, precum și dobândirea unor cunoștinte legate de evaluarea acestor persoane și a grupurilor cu potențial infracțional, a evantualelor dificultati de adaptare si relationare socială cu care acestea se confruntă, care să permită personalului ce lucrează în domeniul respectiv de activitate să gestioneze în mod adecvat fenomenele infracționale, să intervină în vederea diminuării lor și a costurilor sociale ale acestora.