Cursul universitar „Bazele psihoterapiei” se adresează studenților anului III, profilul de studii Psihologie. Ca parte a planului integru de învățământ, acest curs urmărește familiarizarea studenților cu aspectele de bază a psihoterapiei, întrucât este o direcție importantă de activitate a viitorului psiholog. Disciplina „Bazele psihoterapiei” abordează cele mai importante direcții psihoterapeutice, împreună cu metodele, tehnicile specifice. Pune accent pe tratamentul psihologic și presupune o aplicare sistematică și conștientă a mijloacelor de influiențare a comportamentului uman. Se focalizează pe faptul că la baza oricărei psihoterapii se află convingerea că persoanele cu probleme psihologice de comunicare, trăsături de caracter, insuccese în activitate s.a . au capacitatea de a se modifica, învățând noi strategii de a percepe realitatea. Disciplina Bazele psihoterapiei va ajuta studenții să realizeze că psihoterapia nu poate fi confundată cu simpla acțiune simpatetică pe care o exercită o rudă, un preot sau un prieten apropiat, ci ca demers științific are niște ipoteze clar formulate și un sistem de reguli bine stabilite, ce derivă din concepția teoretică a unei școlii psihoterapeutice. Studenții vor fi informați cu legile funcționării subsistemelor personalității, să formuleze clar obiectivele și treptele necesare atingerii acestora cât și metodele de acțiune adecvate fiecărui client în parte.Viitorii psihologi vor deprinde să înțeleagă comportamentul clientului și să-l modifice astfel încât dificultățile existențiale ale acestuia să fie înlăturate sau cel puțin diminuate, îl vor ajuta pe acesta să realizeze o adaptare mai eficientă, mai puțin dezagreabilă și mai stabilă la mediu.