Disciplina de studiu, Metodologia jocului, este destinată studenţilor anului III, program de studii Psihologie. Disciplina îşi propune să evidenţieze diversitatea analitică a jocului în context educaţional şi să argumenteze necesitatea interpretării jocurilor ca dimensiune particulară a realităţii psihoeducaţionale. În calitate de metodă de recuperare psihologică, jocul valorifică la nivelul procesului instructiv-educativ finalităţile adaptative de tip recreativ, proprii activităţii copilului. Această metodă dinamizează activitatea copilului prin intermediul motivaţiilor ludice, într-un mod extrem de variat.