„Terapii sociale” este un curs important în procesul de formare a viitorilor psihologi. Scopul de bază a acestui curs este de a forma la studenții psihologi aptitudinile necesare unui specialist în terapii și să pună la dispoziție viitorilor săi clienți o eficiență terapeutică deosebită. Cursul este important și prin faptul că pune baza unor anumite aptitudini de relaționare ale practicianului. Aceste aptitudini trebuie însoțite de înțelegerea optimă a posibilelor semnificații și implicații ale simptomelor, sentimentelor, cognițiilor, atitudinilor, valorilor și istoricului pacientului. Totodată, terapeutul trebuie să reflecteze asupra consecințelor posibile ale unora dintre comportamentele sale și să le evalueze. Un terapeut bun trebuie să cunoască să facă apel la toate școlile și curentele psihologice pentru a reuși o abordare complexă a cazurilor, trebuie să poată combina mai mult tehnici și în momentele oportune să ofere sprijinul solicitat. Cunoașterea tuturor terapiilor sociale oferă posibilitatea terapeuților să reușească să susțină toți clienții în dificultate. Acestea sunt niște modele de tratament a bolnavilor cu diverse tipuri de tulburări și probleme.