Terapii integrate este un curs important în procesul de formare a viitorilor psihologi. Scopul de bază a acestui curs este de a forma la studenții-psihologi aptitudinile necesare unui specialist în terapii integrate. În ultimii ani, sintagma ”terapie integrată” a început să se bucure de mai multă considerație, întrucât un număr tot mai mare de terapeuți o utilizează în demersul lor psihologic. Cursul este important și prin faptul că pune baza unor anumite aptitudini de relaționare ale practicianului, facilitând înțelegerea optimă a posibilelor semnificații ale simptomelor, sentimentelor, cognițiilor, atitudinilor pacientului. Studenții vor învăța totodată să facă apel la toate școlile și curentele psihologice pentru a reuși o abordare complexă a cazurilor și să poată combina mai multe tehnici în oferirea sprijinului solicitat.