Cursul universitar „Psihologia muncii” este destinat studenților anului I, profilul Psihologie. Ca parte a planului integru de învățământ acest curs urmărește scopul de a familiariza studenții cu aspectele de bază a psihologiei muncii, întrucât este o ramură care se dezvoltă pe măsură ce societatea se implică tot mai mult în industrializarea mediului înconjurător, în găsirea de noi resurse și mijloace de existență, prin care să-și satisfacă trebuințele materiale si spirituale. Disciplina „Psihologia muncii” abordează o diversitate tematică de intervenție foarte largă: ea se extinde de la metodele de angajare, instruire, evaluare a personalului, până la formularea teoriilor despre cum funcționează organizațiile și cum pot deveni mai eficiente. Se focalizează pe muncă, care reprezintă un raport social, o activitate colectivă, prin care omul intră in relație cu ceilalți oameni, generând raporturi interumane. Sperăm să ajutăm studenții să realizeze că munca înseamnă și realizarea unui proiect, atingerea unui țel mai apropiat sau mai îndepărtat, ocupând un loc în sistemul de norme si valori a societății. Astfel, viitorii psihologi vor deprinde sa evalueze munca și se vor implica in acțiuni de motivare a angajaților, de evaluare a calității vieții psihice a acestora. Vor fi pregătiți și antrenați în expertize post-accident si acțiuni de prevenire a incidentelor de muncă, vor studia comportamentul în contextul muncii și vor aplica rezultatele cercetărilor, a investigațiilor teoretice în practică.