Cursul universitare Educaţia pentru sănătate reflectă cunoştinţe generale despre promovarea modului sănătos de viaţă în familie şi şcoală. În acest sens, considerăm acest curs a fi relevant pentru studenţii anului III, programul de studii Psihologie, în baza următoarelor argumente: 

  • În accepţiunea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea reprezintă integritatea sau buna stare fizică, psihică şi socială a individului şi a comunităţilor sociale.
  • Şcoala i-a învăţat - şi trebuie să-i înveţe - pe elevi cum să trăiască frumos şi sănătos.
  • Dictonul „Mens sana in corpore sano” sintetizează o adevărată filosofie a educaţiei pentru sănătate fizică, morală şi spirituală.
  • Educaţia pentru sănătate în familie trebuie să înceapă de la cea mai frageda vârstă, iar în şcoală este imperios de necesar sa se efectueze începând cu prima zi a clasei I.
  • La nivelul politicilor sociale, vorbim de promovarea sănătăţii, care constituie de fapt strategia de mediere între indivizi şi mediul în care trăiesc. Această strategie sintetizează alegerea personală şi responsabilitatea societăţii faţă de sănătate.
  • Spre deosebire de promovarea sănătăţii, educaţia pentru sănătate reprezintă o activitate organizată şi sistematică în cadrul căreia sunt incluse: conştiinţa stării de sănătate, procesul de predare-învăţare şi participarea directă a indivizilor sau grupurilor sociale. De regulă, ea se desfăşoară la trei nivele: informal, non-formal şi formal.