Actualitatea cursul universitar Psihologia sănătăţii este incontestabilă prin obiectivul ei general și contribuția în realizarea competențelor profesionale precum și corelarea acestuia cu alte cursuri din program. În acest context, cursul constituie o conexiune cu cursurile fundamentale și de specialitate care concură la formarea profesională a viitorilor psihologi. Scopul disciplinei constă în achiziţionarea de către studenţi a metodelor şi temelor relevante, în scopul aplicării psihologiei în intervenţiile legate de sănătate, asupra modului în care oamenii sunt afectaţi psihologic de către boală şi asupra modului în care diverse comportamente şi cogniţii influenţează sănătatea şi boala.