Cursul universitar „Didactica psihologiei” reprezintă cartea de vizită a fiecărui psiholog, care activează în școală, dar mai ales cel care predă lecții de psihologie în liceu, claselor a X-a – XI-a. Procesul de învăţământ implică trei laturi sau activităţi complementare: predare – învăţare – evaluare. Pe de o parte, activitatea de predare, care ţine mai mult de profesor şi prin care acesta realizează dirijarea învăţării elevului şi, pe de altă parte, activitatea de învăţare, de însuşire a cunoştinţelor, deprinderilor, care ţine mai mult de elev. În acelaşi timp însă, desfăşurarea optimă a instruirii presupune o informare atât a profesorului, cât şi a elevului asupra rezultatelor obţinute. Profesorul are nevoie să cunoască în ce măsură a realizat obiectivele propuse, în timp ce elevul are nevoie de o validare a paşilor întreprinşi pentru a şti dacă poate merge mai departe în procesul instruirii.