Disciplina de studiu Etica profesională vizează pregătirea etico-profesională a studenţilor psihologi. În urma studierii cursului, studenţii vor însuşi noţiuni principale ca: morală, norme morale, cultură etică, tact, măiestrie, inteligenţă emoţională şi comunicare asertivă etc. Acest curs orientează studentul spre formarea unei noi mentalităţi, care să poată înţelege mai profund esenţa menirii sale și să posede toate instrumentele necesare în activitatea psihologică.