Disciplina este un curs ce vizează pregătirea studenților pentru abordarea corectă cu maxim succes a teoriilor fundamentale sociologice, cunoașterea faptelor, fenomenelor și proceselor sociale, selectarea tehnicilor de cercetare a problemelor cu care se confruntă societatea modernă. Cursul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu conceptele şi temele fundamentale ale sociologiei In acest context, obiectivul general constituie dezvoltarea competentelor de baza în domeniul sociologiei generale și cunoașterea tehnicilor de cercetare sociologică. Pe parcursul cursului studenţii se vor familiariza cu perspectiva particulară a sociologiei de a analiza fenomenele şi procesele sociale.