Psihoprofilaxia reprezintă un curs universitar de necesitate centrală în formarea viitorilor psihologi, cu precădere, în condiţiile actuale ale societăţii în criză, marcată de sporirea comportamentului deviant ale adolescenţilor şi tinerilor. Astfel, pentru studenţii psihologi devin necesare cunoştinţe şi abilităţi de intervenţie psihoprofilactică în cazul devierilor de comportament. 

Psihoprofilaxia reprezintă un sistem de acţiuni, activităţi, strategii de preîntâmpinare a dificultăţilor în dezvoltarea psihică a personalităţii şi de creare a condiţiilor psihologice favorabile pentru această dezvoltare. Este o direcţie de activitate a psihologului şcolar, orientată spre contribuţia lui activă la dezvoltarea tuturor elevilor din şcoală. 

Acest curs se află în strânsă legătură cu diverse discipline: 

  • psihologia vârstelor, 
  • consiliere psihologică, 
  • psihodiagnostic, 
  • didactica psihologiei, 
  • psihologia sănătăţii 
şi, totodată, fundamentează la nivel metodologic aplicarea tehnicilor de remediere psihologică a copiilor/adolescenţilor/tinerilor cu diverse forme de comportament deviant.