Temele curriculare incluse în pentru disciplina Managementul educaţional se centrează pe dezvoltarea personală, profesională şi socială a studenţilor, care îşi propun formarea de competenţe, valori şi atitudini esenţiale pentru societatea actuală având o puternică orientare practică. Acest curs precizează: esenţa politicii educaţionale din R. Moldova; direcţiile strategice de dezvoltare a învăţământului în R. Moldova; valorile promovate în învăţământ la nivel naţional; principalele acte legislative şi normative ce reglementează activitatea instituţiei de învăţământ pe toate dimensiunile şi domeniile sale de activitate.