Cursul universitar „Consilierea dependenților” se desfășoară în grupele studenților de la anul III de la programul de studiu Psihologie. Ca parte integrală a planului de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza studenţii cu aspectele ce se referă la dependență, adicții, tipuri, forme, cauze, consecințe a consumului de substanțe nocive. Totodată , studenții se vor familiariza cu metodele și tehnicile de consiliere a dependenților prin însușirea unor exerciții și tehnici concrete de lucru.