Cursul psihologia familiei se încadrează în grupa disciplinelor, care contribuie la formarea complexă a viitorilor psihologi, în sensul oferirii unor noţiuni legate de: strategiile de activitatea a psihologului cu familia, cunoaștrea legităţilor generale şi particulare de funcţionare a familiei; cunoașterea problemelor familiale tipice şi principiile de diagnosticare şi soluţionare a lor. Acest curs este fundamental in pregătirea profesională a viitorilor psihologi practicieni. El trebuie să permită studenţilor să funcţioneze ca psiholog practic pe o paletă largă de activităţi specifice în activitatea sa cu familia. Pe parcursul cursurilor vor fi achiziţionate cunoştinţe teoretice și practice care va servi drept bază pentru iniţierea unor investigaţii şi aplicaţii specifice în dezvoltarea abilităţilor de elaborare a strategiilor de lucru cu familia, în utilizarea adecvată a tehnicilor şi metodelor diagnostice în studierea tipurilor, rolurilor, problemelor de ordin psihologic în familie etc, ce sunt fundamentate ştiinţific, pentru oferirea de soluţii pertinente în diferite domenii bazîndu-se pe cunoştinţe acumulate din acest curs.