Preocupările pentru cercetarea problemelor din domeniul politologiei s-au accentuat odată cu tranziţia societăţii moldoveneşti la un sistem politic democratic. Cursul propune analiza celor mai importante aspecte ale ştiinţei politice contemporane ce ţin de legităţile şi categoriile acesteia, de instrumentele metodologice de cercetare, de paradigmele puterii politice, sistemelor şi regimurilor politice, societăţii civile şi statului de drept, sistemelor de partid şi electorale, conflictelor politice etc. Totodată, un accent aparte se pune pe analiza factorului politic în condiţiile Republicii Moldova, în procesul de integrare europeană,de edificare a statului de drept. Rolul cursului normativ de Politologe în devenirea specialistului este considerabil, dat fiind că el contribuie nemijlocit la formarea culturii politice a acestuia, la asimilarea de noi cunoştinţe, noi informaţii necesare în deosebi în perioadele marcate de mari schimbări social-economice şi politice.