Disciplina Politici educaționale în context european” este destinata studenților anului II, profilul de studii Psihologie. Ca parte integrantă a planului de învățământ, cursul se focalizează pe situația reală din Republica Moldova în ceea ce privește fenomenul politicilor educaționale europene, fenomen recent, care se observă masiv în țările postcomuniste și care constă în asumarea benevolă de către intelectualitatea acestor țări a soluționării în condiții deosebit de grele, nocive chiar, problemele educației, învățământului, culturii, științei, artei precum și a celor de politică, a statului în orice domeniu. Are la bază explorarea expresă a unor politici europene și globale, care reprezintă vitalitatea și speranța pentru redresarea situației din prezent. Reieșind din cerințele actuale, vrem sa dezvoltam studenților capacitatea de a conceptualiza, de a proiecta și realiza reforme de învățământ la parametrii pe care Republica Moldova nu a reușit încă să-i atingă. Ține cont și de fenomenele negative caracteristice țării noastre: mita si corupția, recunoscute nu doar de către sondajele efectuate, dar și de instituțiile de învățământ. Justificarea acestei discipline reiese și din aceea că foarte mulți tineri din țară au succese remarcabile în instituțiile de învățământ de peste hotare, la concursuri internaționale, demonstrând performanțe mult mai mari decât semenii lor din țările înalt dezvoltate. Așadar, disciplina predispune la o colaborare pe plan internațional care să valorifice experiențele și potențialul intelectual al țării, operând concomitent dezvoltarea propriului sistem educațional prin studiul experiențelor altor state europene – acesta ar fi principiul diriguitor de participare a Republicii Moldova la elaborarea și transpunerea în viață a politicilor europene in domeniul educației și învățământului. Sperăm să convingem studenții să susțină țara noastră, care trebuie să-și propună o integrare firească prin expansiunea propriilor valori pe care să le complementeze prin interacțiunea cu valorile educației altor țări și popoare.