Scopul cursului universitar Comunicare şi comportament constă în familiarizarea studenţilorpsihologi cu esenţa procesului de comunicare intra-personală şi interpersonală, cu totalitatea reacţiilor pe care o fiinţă vie le dă în mod organizat factorilor de mediu. Curriculumul Comunicare şi comportament se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare. Astfel, Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un aspect util pentru angajarea conştientă a studenţilor în efortul de a cunoaşte aspectele psihologice ale comunicării interpersonale/intra-personale, geneza şi dezvoltarea personalităţii, a diversităţii comportamentelor.