Cursul „Psihologia copilului cu CES” se încadrează în grupa disciplinelor, care contribuie la formarea complexă a viitorilor psihologi, în sensul oferirii unor noţiuni legate de: strategiile de activitatea a psihologului cu copii cu CES, cunoaștrea legităţilor generale şi particulare de dezvoltare și educare a copiilor cu dizabilități; cunoașterea problemelor cu care se confruntă familiile ce educă copii cu ces. Acest curs este unul de specialitate care contribuie la pregătirea profesionale a viitorilor psihologi practicieni. El trebuie să permită studenţilor să funcţioneze ca psiholog practic pe o paletă largă de activităţi specifice în activitatea sa cu copii cu CES. Cursul Psihologia copilului cu CES abordează principalele aspecte privind etiologia, tipologia şi caracteristicile dizabilităţilor cognitive, senzoriale şi motorii, precum şi cele referitoare la unele tulburări comportamentale