Cursul universitar „Psihologia socială” se desfășoară în grupele studenților de la anul III de la programul de studiu Psihologie. Ca parte integrală a planului de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza studenţii cu esenţa comportamentelor, faptelor și evenimentelor sociale care pot duce la anumite schimbări sociale, atât pozitive cât și negative, care pot afecta, evident, situația psiho-socială și morală a indivizilor. Totodată , studenții se vor familiariza cu metodele și tehnicile de cercetare în psihologia socială, activitate extrem de importantă în munca psihologului. Fiecare unitate de curs conține atât elemente teoretice, cât și aspecte practice și exemple, studii de caz din psihologia socială, astfel încât studenții să poată însuși mai ușor materialul.