Disciplina Consilierea psihologică constituie o parte componentă a planului de învățământ universitar, la ciclul I. Licență. Disciplina respectivă, este axată pe dezvoltarea studenților într-un domeniu de mare actualitate practicii psihologice: consilierea persoanelor și a grupurilor umane de diferite vârste și statut social. Consilierea psihologică și cea psihopedagogică sunt utile și importante pentru diverse probleme ce țin de familie, societate, relaționare profesională, dar și în soluționarea problemelor privind identitatea personală. Reprezintă o intervenție psihologică în scopul optimizării, autocunoașterii și dezvoltării personale și /sau în scopul prevenției și remedierii problemelor emoționale, cognitive și de comportament.