Cursul universitar Psihologia educaţiei reprezintă o disciplină-resursă pentru studenți – viitori psihologi, oferind sugestii şi repere pentru procesul complex de stimulare intelectuală şi socioemoţională a celor implicați în activitatea de învățare. Obiectul de studiu al psihologiei educaţiei - dezvoltarea personalităţii fiinţei umane în contextul practicii educative. În educaţie nu există formule sau reţete a căror aplicare să ducă în mod invariabil la aceleaşi rezultate, întrucât fiecare copil este unic. El percepe, filtrează informaţiile şi experienţele trăite, reacţionează diferit de ceilalţi, având propriile nevoi, dorinţe, temeri, interese, aşteptări, trăsături de personalitate. Principalele subiecte abordate de Psihologia educaţiei se referă la implicaţiile educaţionale ale stadialităţii dezvoltării psihice, mecanisme psihice (cognitive, energizante, reglatorii) ale învăţării, strategii şi stiluri de învăţare, autoreglarea învăţării, aspecte psiho-sociale ale activităţii educative, personalitatea profesorului.