Importanța și actualitatea cursul universitar Psihologia proceselor reglatorii reiese din adevărata menire a psihologiei de a înţelege omul, pentru a-i sprijini devenirea. Reiterăm faptul că acest lucru devine posibil odată cu însuşirea conceptelor fundamentale din psihologia proceselor psihice reglatorii. Prin intermediul acestui curs, studenţii învăţă conţinutul proceselor de volitiv-reglative. Ei au posibilitatea să cunoască dezvoltarea fenomenelor ce reglează comportamentul omului în ontogeneză. Omul remarcă obiectele şi fenomenele prin intermediul proceselor de cogniţie, sesizează raporturile dintre elestabilite în mediul ambiant, precum şi diferitelor calităţi şi însuşiri, iar atitudinea faţă de conţinutul cunoaşterii, relaţiile lui cu situaţiile care se confruntă o manifestă prin bucurie, tristeţe, spaimă, nelinişte, frică, admiraţie, plăcere, nemulţumire, entuziasm, indignare. Ansamblul acestror noi fenomene psihice alcătuiesc procesele afective. Deci, stările şi trăirile subiective care reflectă relaţiile omului cu mediul, atitudinea lui faţă de alţi oameni şi faţă de sine însuşi reprezintă procesele afective. În acest context, cursul universitarPsihologia proceselor reglatorii, destinat studenţilor an. I, profilul de studii Psihologie, denotă posibilitatea de dezvoltare a autocontrolului emoțional la studenți.