Cursul de psihologie a personalităţii se adresează studenţilor cu scopul de iniţiere în psihologia personalităţii, în interpretarea mai multor abordări ale personalităţii. Se urmăreşte cunoaşterea sintetică a personalităţii şi dezvoltarea abilităţilor de transpunere a noţiunilor teoretice în contexte reale care constituie o componentă fundamentală a pregătirii de specialitate. In modulul introductiv se traseaza cadrul teoretic in care se va studia conceptul de personalitate și diferite abordări ale personalității. Importanța studierii personalității rezidă în principal din faptul ca atît progresele omenirii, cît și regresele acesteia sunt determinate de oamenii însăși.Prin urmare întelegerea naturii personalității umane devine un factor esențial atît în cunoasterea de sine, dar și în cunoașterea celorlalți. De fapt nu există o definire unanim acceptată a conceptului de personalitate, ci mai degrabă diferitele paradigme teoretice, au avansat propriile teorii și definiții ale personalității. Dintre aceste teorii, cele care s-au impus în psihologie sunt teoriile psihanalitică, neopsihanalitică, behavioristă, umanistă, cognitivă, teoria trăsaturilor și cea a învățării sociale. Datorită lipsei unui consens, ne face să ne axăm pe corelarea acestor definiții teoretice cu ceea ce simțul comun indică prin termenul de personalitate. Fiecare teoretician oferă o versiune unică, o perspectivă personală asupra naturii personalității, care devine astfel definiția sa de lucru. Rezumand obiectivul acestei discipline reprezintă întelegerea diferitelor versiuni ale conceptului de personalitate si examinarea unor variate modalitaăț de definire a Eu-lui.